2010-07-11
Афоризм...
1. Дуугүй суух нь үгийн хүчийг нэмнэ. Цагаа олох нь дуугүй суухын хүчийг нэмнэ.

2. Хүн бүр өөрөө өөрийнхөө хувь тавиланд уран барилгач нь байдаг...


3. Аливааг шийдэх хөшүүрэг бол зорилго биш, зорилгодоо хүрэх арга хэрэгсэл нь юм.

4. Эмэгтэй хүн гэдэг төрөхөөсөө л үүрд зэрэмдэглэгдчихсэн эр хүн юм.